Quality Centre Vluchtelingvrouwen

In 2010 verzorgde ik de communicatie voor de Utrechtse stichting Quality Centre Vluchtelingvrouwen. Deze organisatie steunt vluchtelingvrouwen bij het ontwikkelen en inzetten van hun kwaliteiten door hen te koppelen aan een coach.

Voor vluchtelingvrouwen is het vaak moeilijk om hun weg in de Nederlandse samenleving te vinden en hun kwaliteiten in te zetten. Ondanks het aanbod van diverse instanties en instellingen. Vrouwen missen het overzicht en de kennis, maar ook vaak het zelfvertrouwen om bij instanties aan te kloppen. Wat ze zoeken is iemand die hen hierbij ondersteunt.

Binnen deze stichting was ik verantwoordelijk voor het communicatiebeleid, de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl, het opzetten en onderhouden van de social media, het schrijven en uitsturen van persberichten, werven van zowel vluchtelingvrouwen als coaches en co├Ârdinatie van de nieuwsbrief.

QC Vluchtelingvrouwen hanteert een bijzondere benadering:
werkt vanuit de klant; de klant is opdrachtgever,
richt zich op het inzetten en ontwikkelen van de kwaliteiten van de klant,
richt zich op continuïteit in het contact,
richt zich op netwerkontwikkeling, ook met de andere deelnemers en vrijwilligers en ook na afloop van het intensief begeleide traject,
zet zich in om negatieve beeldvorming over vluchtelingvrouwen om te zetten in positieve steun
werkt intensief samen met partners die hetzelfde beogen

Meer informatie: qcnetwerk.nl